Katetrová ablace fibrilace

Principem této invazivní léčby je izolovat elektricky aktivní ložiska, která spouštějí fibrilaci síní, od ostatních částí svaloviny srdečních síní tak, abychom zamezili vzniku této arytmie.

Bylo prokázáno, že tato elektricky aktivní ložiska se nacházejí nejčastěji v oblasti plicních žil v levé srdeční síni. Tento výkon bývá tedy nazýván „izolace plicních žil“ a současné době je nedílnou součástí všech katetrových ablací fibrilace síní. U pacientů, u nichž fibrilace síní trvá bez přerušení delší dobu (řádově týdny až měsíce), je nutno po izolaci plicních žil doplnit ještě další ablační linie v levé (i pravé) srdeční síni, abychom zabránili nejen vzniku fibrilace síní, ale i jejímu udržování.

Ablaci je možno provést během kardiochirurgické operace (viz výše), většina těchto výkonů se však provádí bez nutnosti operace, s využitím tzv. katetrů. Katetry jsou dlouhé, tenké, pružné trubičky o průměru několika milimetrů, které zavádíme žilním systémem přes žíly v třísle, ev. na krku, přímo do srdce. Katetry můžeme využít k snímaní elektrické srdeční aktivity, ke stimulaci, a některé z nich i k aplikaci vlastní energie („pálení“). K aplikacím bývá nejčastěji používána energie radiofrekvenční, která tkáň srdečního svalu zahřeje na určitou teplotu a tím v daném místě zničí její elektrické vlastnosti. Při ablaci fibrilace síní je většina aplikací energie cílena do oblasti kolem plicních žil. Před vlastním zavedením katetrů do levé srdeční síně je tedy nutno dlouhou jehlou zavedenou také z třísla propíchnout mezisíňovou přepážku mezi pravou a levou síní (transseptální punkce).

Rozsah katetrové ablace záleží na typu fibrilace síní, délce jejího trvání a míry celkového srdečního postižení. S tím souvisí i předpokládaný efekt tohoto výkonu, úspěšnost se v současnosti pohybuje průměrně u záchvatovitých forem arytmie kolem 75 %, nižší je zejména u déletrvajících forem arytmie s významnějším srdečním postižením (asi 60%). U asi 20 – 30 % pacientů je nutné také výkon opakovat, abychom kýženého efektu dosáhli.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN