Vaše katetrová ablace

Následuje seznámení s průběhem celé procedury výkonu katetrové ablace fibrilace síní a to od ambulantního příjímacího pohovoru s naším lékařem-specialistou až po propuštění z nemocnice po úspěšně provedeném zákroku.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN