Před samotným výkonem

Do našeho centra budete odeslán/a Vaším ošetřujícím lékařem nejdříve k ambulantnímu pohovoru, abychom s Vámi probrali možnosti léčby Vaší fibrilace síní. Pokud bude ve Vašem případě vhodná katetrová ablace fibrilace síní, bude Vám naplánován termín tohoto výkonu a vysvětlena nutná příprava před výkonem. Před výkonem jsou běžně prováděna vyšetření jako je echokardiografie (ultrazvuk srdce), laboratorní odběry (základní biochemie, krevní obraz, koagulace, krevní skupina, protilátky proti hepatitidě, viru HIV). U některých pacientů je objednáno také CT vyšetření srdce. Aktuálně podávané léky jsou podávány až do dne výkonu, vyjma WARFARINU, který běžně vysazujeme 5 dnů před výkonem a místo něj doporučujeme podkožní injekce nízkomolekulárního heparinu (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE atd.), které si pacienti aplikují většinou sami dvakrát denně do doby výkonu.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN