Nástup k hospitalizaci

Pacienti jsou na našem pracovišti běžně hospitalizováni den před plánovaným výkonem. V den přijetí jsou vyřízeny základní administrativní úkony, provedeno vyšetření přijímajícím lékařem, zkontrolovány a event. zopakovány laboratorní odběry. K přijetí je vhodné se dostavit v ranních hodinách, a to nalačno, jelikož je týž den nutné provést ještě echokardiografické vyšetření jícnovou sondou. Toto vyšetření není příjemné, nicméně je nezbytné pro Vaši bezpečnost. Sonda se zavádí podobně jako při vyšetření žaludku do jícnu, pacient ji musí polknout, cílem vyšetření je vyloučit event. krevní sraženiny uvnitř srdečních oddílů, které by během katetrové ablace mohly zapříčinit vážnou komplikaci, např. mozkovou příhodu.

Před výkonem je také nutné vyholit si třísla, můžete povečeřet, po půlnoci již však nic nejíst ani nepít.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN