Den výkonu

Před samotným výkonem vám bude zavedena na paži žilní kanyla a také močový katetr. Výkony jsou prováděny na katetrizačním sále (elektrofyziologické laboratoři), během výkonu je používáno RTG záření. U většiny pacientů je výkon prováděn při vědomí, s využitím pouze místního znecitlivění v místě vpichů v tříslech nebo na krku. Dále jsou během výkonu používány léky tišící bolest a sedativa. U vybraných pacientů je výkon prováděn v celkové anestezii (narkóze). Přes zavaděče v tříslech, event. na krku, jsou do srdce zavedeny katetry, po základním elektrofyziologickém vyšetření a mapování je prováděna vlastní ablace.

Aplikace radiofrekvenční energie může být v některých místech bolestivá, naším cílem je provést výkon tak, aby byl účinný, nicméně pro Vás snesitelný a bezpečný. V případě katetrové ablace fibrilace síní je nutno provést desítky aplikací radiofrekvenční energie. Někdy je nutno během výkonu k zastavení fibrilace síní provést elektrickou kardioverzi („elektrošok“). Kardioverzi provádíme v krátkodobé celkové anestezii tak, abyste šok nepocítili.

Během výkonu je podáván heparin, aby se na katetrech nevytvářely nebezpečné krevní sraženiny. Po výkonu je nutno vyčkat s vytažením veškerého instrumentaria, dokud se krevní srážlivost nevrátí k normě. Celková doba výkonu je individuální, 2 – 10 hodin. Bezprostředně po výkonu budete umístěn/a na monitorovaném lůžku, kde budou sledovány základní životní funkce (stav vědomí, teplota, srdeční rytmus, krevní tlak, bilance tekutin atd.)

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN