Péče po výkonu

Na našem pracovišti jsou v současné době pacienti po nekomplikované katetrové ablaci fibrilace síní hospitalizováni 3 – 5 dnů. Během tohoto pobytu v nemocnici jsou opakována laboratorní vyšetření, kontrolní echokardiografické vyšetření, sledován srdeční rytmus. Je opět zahájena antikoagulační léčba (WARFARIN), kterou doporučujeme všem pacientům minimálně 3 měsíce po výkonu. Během této doby jsou individuálně také doporučovány antiarytmické léky, neboť časně po výkonu může v rámci hojení docházet k četnějším recidivám arytmie.

Po výkonu můžete cítit neurčité tlaky na hrudníku, pocit ztíženého dechu. Tyto potíže většinou pocházejí ze zánětlivé reakce, hojení po výkonu a jsou pouze přechodné. Každopádně všechny své nesnáze konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Po propuštění z nemocniční péče se budete moci záhy vrátit ke svým aktivitám, zpočátku (asi týden) je nutné šetřit zejména místa vpichů v tříslech. Ještě před propuštěním Vám bude naplánována další ambulantní péče, včetně kontrolních vyšetření na našem pracovišti.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN