Rizika a komplikace

Rizika většinou závisí na rozsahu výkonu a celkovém zdravotním stavu pacienta. Obecně je riziko vážnějších komplikací uváděno mezi 2 – 5 procenty. Méně závažné komplikace se mohou vyskytnout u 5 – 10 procent pacientů. Níže uvedený výčet obsahuje téměř všechny komplikace, které se mohou teoreticky v rámci katetrové ablace fibrilace síní s větší či menší pravděpodobnpstí vyskytnout:

Možné komplikace spojené s vpichy a zaváděním katetrů:

Možné komplikace spojené se zavedením katetrů do srdce a aplikací radiofrekvenční energie

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN