Srdce

Srdce je svalový orgán, který pumpuje krev do krevního oběhu. Je rozděleno na 4 oddíly: 2 srdeční síně (levá a pravá) a 2 srdeční komory (levá a pravá). Do pravé síně je žilním systémem přiváděna neokysličená krev z tkání a orgánů celého těla a dále přes pravou komoru pumpována do plic. Zde je krev okysličena, přes plicní žíly přivedena do levé síně a dále stahy levé komory opět pumpována do celého organizmu. Tento cyklus se v klidu opakuje 60 – 100 krát za minutu.

Aby byly stahy srdečních oddílů synchronní a účinné, jsou elektrické impulzy k pracujícím svalovým buňkám srdečného svalu rozváděny elektrickým převodním systémem. Elektrické vzruchy vznikají v pravé síni v oblasti tzv. sinusového uzlu (SA uzlu) a aktivují nejdříve srdeční síně. Poté se synchronizují v tzv. síňokomorovém (atrioventrikulárním AV) uzlu tak, aby byly obě srdeční komory aktivovány současně.

Poruchy srdečního rytmu (arytmie) vznikají, pokud elektrické vzruchy vznikají na jiném místě nebo pokud nejsou rozváděny po srdci obvyklým způsobem.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN