Vznik fibrilace

Fibrilace síní je onemocněním sama o sobě, vlastní příčinu jejího vzniku u daného jedince většinou nezjistíme. Nicméně u různých jiných onemocnění se tato arytmie objevuje mnohem častěji. Mezi tato onemocnění patří:

U některých pacientů arytmie vzniká častěji v klidu, u jiných naopak při zátěži.
Jsou známy určité faktory, které mohou její vznik usnadňovat. Mezi tyto faktory např. patří:

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN