Léčba fibrilace síní

Fibrilaci síní léčíme individuálně tak, abychom zlepšili kvalitu Vašeho života a předcházeli event. komplikacím této arytmie.

Léčba je soustředěna na:

Který způsob léčby je nejlepší?

Většina pacientů vyžaduje kombinaci různých způsobů léčby fibrilace síní. Léčba, která je účinná u některého pacienta, nemusí být účinná u jiného. Cílem léčby je umožnit Vám vrátit se k Vašim běžným aktivitám. Každá léčba má kromě svých potenciálních výhod také svá rizika. Výhody a rizika jsou individuální dle Vaší konkrétní situace. Měli byste je prodiskutovat s Vaším lékařem či specialistou.

Copyright © 2010-2023 R-DESIGN